Ύλη όλων των μαθημάτων για την εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014

Πλησιάζει εξεταστική και αυτή τη φορά έχουμε δικαίωμα να δώσουμε όλα τα μαθήματα τα οποία έχουμε δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα και τα χρωστάμε ακόμη. Για πάμε να οργανωθούμε λίγο και να μαζέψουμε την ύλη όλων των μαθημάτων στη συγκεκριμένη δημοσίευση.

Όποιος γνωρίζει την ύλη οποιουδήποτε θεωρητικού μαθήματος (στα εργαστήρια η ύλη ποικίλει ανά καθηγητή) και βλέπει πως αυτή λείπει από την παρακάτω λίστα, μπορεί να στείλει ένα email στο ma11teiath@gmail.com και να αναφέρει αναλυτικά την ύλη και τον τίτλο του μαθήματος.

Η κάθε ύλη θα ελέγχεται από εμάς, αλλά καλό είναι να ελέγχεται και από εσάς, εφόσον διαθέτετε την ύλη απευθείας από τον καθηγητή ή από κάποια ανακοίνωση. Αν κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα δε δίνεται στην εξεταστική ή δε διδάσκεται, παρακαλούμε πολύ να το αναφέρετε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παρακάτω φοιτητές οι οποίοι βοήθησαν στη συγκέντρωση των υλών. Τα ονόματα είναι με τυχαία σειρά.

Μαρία Τομάζου, Αγγελική Καραμαλίκη, Μαριλένα Κεκάτου, Έλενα Μότσιου, Αλεξάνδρα Θεοδοσίου, Αγάπη Κερασιώτη, Μαθιουδάκη ΑθηνάΕλένη Σερκεδάκη, Μαίρη ΠαπαδάτουΘοδωρής Κόνσουλας

1ο Εξάμηνο

1. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Βιβλίο: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς
Συγγραφείς: Πέτρος Τομάρας

Κεφάλαια:
1. Όλο
3. Ενότητες 3.1, 3.2 και 3.3
9. Όλο
10. Ενότητες 10.1, 10.2, 10.4 και 10.5

Και το υλικό από τους παρακάτω δικτυακούς τόπους (κατά τον χρόνο συγγραφής της ανακοίνωσης αυτής, οι σύνδεσµοι αυτοί λειτουργούσαν κανονικά):

Η Ιστορία και οι «Εποχές» του Μάρκετινγκ
1. Σύνδεσμος 1
2. Σύνδεσμος 2

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, ανοίξτε µια µηχανή αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις εξής εκφράσεις / λέξεις - κλειδιά:
Για το 1: Η ιστορία του Μάρκετινγκ
Για το 2: Ποιο Μάρκετινγκ σε εποχές κρίσης

Η µυωπία του marketing
1. Σύνδεσμος 3

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, ανοίξτε µια µηχανή αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις εξής εκφράσεις / λέξεις - κλειδιά:
Για το 1: Μυωπία του Μάρκετινγκ
Για το 2: Business Tomorrow - Η µυωπία του marketing

Η Τµηµατοποίηση της Αγοράς / Κριτήρια Τµηµατοποίησης
3. Το κείµενο «ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» (Market segmentation) στον ιστότοπο e-class του µαθήµατος. - Σύνδεσμος 6

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, ανοίξτε µια µηχανή αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις εξής εκφράσεις / λέξεις - κλειδιά: 
Για το 1: Πώς θα προσδιορίσετε την αγορά στόχο σας 
Για το 2: Τµηµατοποίηση αγοράς και στόχευση

Στόχευση και Τοποθέτηση στην Αγορά 
2. Σύνδεσμος 8 (τα µέρη που αναφέρονται στη στόχευση και στην τοποθέτηση) 

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες, ανοίξτε µια µηχανή αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις 
εξής εκφράσεις / λέξεις - κλειδιά: 
Για το 1: Στρατηγική Μάρκετινγκ - www.tex.unipi.gr/ 
Για το 2: Marketing - academics.epu.ntua.gr

Γι’ αυτές τις θεµατικές ενότητες (βλ. κεφάλαια), οι φοιτητές µπορούν να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε βιβλίο καλύπτει τα αντίστοιχα πεδία

2. Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Βιβλίο: Μάνατζµεντ – Μια Ολοκληρωµένη Προσέγγιση
Συγγραφείς: Χρ. Σαρµανιώτης

Κεφάλαια:
1. Όλο
2. Όλο
3. Ενότητα 3
4. Ενότητες 1, 2 και 9 (τις Ενότητες 3 έως και 8 προαιρετικά)
5. Όλο (την Ενότητα 8 προαιρετικά)
6. Ενότητες 1, 4 και 6
7. Ενότητες 1 και 3 (τις Ενότητες 2 και 4 προαιρετικά)
8. Ενότητα 4

Γι’ αυτές τις θεµατικές ενότητες (βλ. κεφάλαια), οι φοιτητές µπορούν να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε βιβλίο καλύπτει τα αντίστοιχα πεδία

3. Εισαγωγή στην Στατιστική

Βιβλίο: Στατιστική επιχειρήσεων
Συγγραφείς: Χουβαρδάς Βασίλης

Κεφάλαιο 1: Γενικές Έννοιες
Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση Στατιστικών ∆εδοµένων
Κεφάλαιο 3: Στατιστικά µέτρα θέσης - διασποράς ασυµµετρίας - κύρτωσης
Κεφάλαιο 4: Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων
Κεφάλαιο 5: Κατανοµές Πιθανότητας
Κεφάλαιο 6: Θεωρητικές Κατανοµές 

4. Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Βιβλίο: Μαθηματικά για οικονομολόγους
Συγγραφείς: Φράγκος Αν. Β., Χουβαρδάς Βασίλης

Κεφάλαιο 1: Σύνολα και συναρτήσεις
Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Γραµµικής Άλγεβρας
Κεφάλαιο 3: Στοιχεία Ανάλυσης
Κεφάλαιο 4: Παράγωγοι πραγµατικών συναρτήσεων µιας µεταβλητής;
Κεφάλαιο 5: Πολυµεταβλητός διαφορικός λογισµός
Κεφάλαιο 6: Αριστoποίηση µε περιορισµούς
Κεφάλαιο 7: Γραµµικός προγραµµατισµός
Κεφάλαιο 9: Ολοκληρωτικός λογισµός

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις τις επιλογές Download για τις σημειώσεις

5. Μικροοικονομική Ανάλυση

Βιβλίο: Εισαγωγή στην Μικροοικονομική Ανάλυση
Συγγραφείς: Παντελής Παντελίδης

- Βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης
- Εισαγωγικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας-παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας
- Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία της αγοράς
- Ελαστικότητες
- Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή
- Θεωρία παραγωγής
- Θεωρία κόστους
- Μορφές αγοράς και τέλειος ανταγωνισμός
- Μονοπώλιο (Χαρακτηριστικά, λόγοι δημιουργίας, καμπύλες εσόδων, βραχυχρόνια ισορροπία μονοπωλίου με συνολικά μεγέθη, βραχυχρόνια ισορροπία μονοπωλίου με μέσα και οριακά μεγέθη, σύγκριση μονοπωλίου-πλήρους ανταγωνισμού)
- Ολιγοπώλιο (υπόδειγμα ολιγοπωλίου με τεθλασμένη καμπύλη ζήτησης)
- Μονοπωλιακός ανταγωνισμός (Βασικά χαρακτηριστικά, βραχυχρόνια ισορροπία, μακροχρόνια ισορροπία)

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

6. Ηλεκτρονική Επεξεργασία & Βάσεις Δεδομένων

Βιβλίο: 7+1: WINDOWS 7, OFFICE 2007
Συγγραφείς: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Κεφ 1 έως 4 + διαφάνειες μαθήματος

2ο Εξάμηνο

1. Χρηματοοικονομική Λογιστική

Οι σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο e-class " Σημειώσεις στην Χρηματοοικονομική Λογιστική", έως την σελίδα 144  Τα αντίστοιχα κεφάλαια από οποιοδήποτε βιβλίο έχετε προμηθευτεί.

Οι σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στο e-class "Σημειώσεις στην Χρηματοοικονομική Λογιστική -Από την θεωρία στην πράξη"

Σύνδεσμος για τις σημειώσεις στο e-class (απαιτείται σύνδεση των φοιτητών)

2. Πολιτικές Προϊόντος, Τιμολόγησης και Διανομής

(Έχεις την ύλη; Επικοινώνησε στο ma11teiath@gmail.com)

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

3. Μακροοικονομική Ανάλυση

Βιβλίο: Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία
Συγγραφείς: Δημήτριος Γιαννέλης

- Βασικές οικονομικές έννοιες
- Προσδιορισμός εθνικού εισοδήματος
- Δημοσιονομική πολιτική
- Χρήμα και τράπεζες
- Η ζήτηση χρήματος
- Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
- Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά
- Επιχειρηματικές διακυμάνσεις

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

4. Στατιστική Επιχειρήσεων

Βιβλίο: Στατιστική επιχειρήσεων
Συγγραφείς: Φράγκος Χρήστος Κ.

- Δειγματικές κατανομές
- Εκτιμητική
- Έλεγχος υποθέσεων
- Απλή γραμμική παλινδρόμηση
- Ανάλυση χρονολογικών σειρών

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις τα θέματα από την εξεταστική Σεπτέμβρη 2013

5. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο

(Έχεις την ύλη; Επικοινώνησε στο ma11teiath@gmail.com)

6. Διαδίκτυο – Πολυμέσα

Βιβλίο: e - Οικονομία-Εμπόριο-Μάρκετινγκ-Διακυβέρνηση
Συγγραφείς: Γεωργιάδου Ε., Τριανταφύλλο Ευ., Οικονομίδης Αν.

Κεφάλαιο 1: σελίδες 13-45
Κεφάλαιο 2: σελίδες 47-54 και 68-69
Κεφάλαιο 5: σελίδες 138-165
Κεφάλαιο 6: σελίδες 169-186 

3ο Εξάμηνο

1. Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Βιβλίο: Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Συγγραφείς: Himstreet William, Baty Wayne Murlin, Lehman Carol

Κεφ 1 (σελ 25-37)
Κεφ 2 (σελ 39-59)
Κεφ 3 (σελ 61-78)
Κεφ 7 (σελ 141-162)
Κεφ 15 (σελ 313-336)
Κεφ 17 (σελ 359-384)
Κεφ 18 (σελ 385-400)

2. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Βιβλίο: Management Ανθρωπίνων Πόρων – Θεωρία και Πράξη
Συγγραφείς: Μ. Βαξεβανίδου και Π. Ρεκλείτης

1. Όλο (εκτός της ενότητας 1.5.3.γ)
2. Όλο
3. Όλο
4. Όλο (τις Ενότητες 4.3 και 4.4.1.β προαιρετικά)
5. Όλο (τις Ενότητες 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.2.α, 5.4.2.β, 5.4.2.γ και το µέρος ΙΙ της υποενότητας 5.4.3.α προαιρετικά)
6. Όλο (την Ενότητα 6.5.4 προαιρετικά)
7. Όλο

Γι’ αυτές τις θεµατικές ενότητες (κεφάλαια), οι φοιτητές µπορούν να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε βιβλίο καλύπτει τα αντίστοιχα πεδία.

3. Συμπεριφορά Καταναλωτή

Βιβλίο: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Συγγραφείς: Γεώργιος Μπάλτας και Πολίνα Παπασταθοπούλου

Κεφ 1 (σελ 21-31)
Κεφ 2 (σελ 37-63)
Κεφ 3 (σελ 65-95)
Κεφ 4 (σελ 99-151)
Κεφ 5 (σελ 155-167)
Κεφ 6 (σελ 169-189)
Κεφ 8 (σελ 221-238)

4. Χρήμα, Τράπεζες και Αγορές Κεφαλαίου

Βιβλίο: Χρήμα, πίστη, τράπεζες - Β' Έκδοση
Συγγραφείς: Ζαχαριάδης - Σούρας Δημήτρης

- Χρήμα και οικονομική δραστηριότητα
- Προσφορά χρήματος και οι εμπορικές τράπεζες
- Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και χρηματοπιστωτικές αγορές
- Ζήτηση χρήματος: κλασσική, κευνσιανή και νεοποσοτική προσέγγιση
- Προσδιορισμός του επιτοκίου
- Νομισματική πολιτική
- Ο.Ν.Ε. και ευρώ
- Ευρωσύστημα και Ε.Κ.Τ.
- Τα μέσα της νομισματικής πολιτικής της Ε.Κ.Τ.
- Αγορές συναλλάγματος
- Χρυσός κανόνας, Bretton Woods, ελεγχόμενες ελεύθερες ισοτιμίες
- Αγορές κεφαλαίου
- Αγορές χρήματος
- Παράγωγα και Χ.Π.Α.
- Call options και συναρτήσεις κέρδους αγοραστή και πωλητή

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

5. Διοικητική Λογιστική


6. Αρχές Διαφήμισης

Βιβλίο: Διαφήμιση και επικοινωνία
Συγγραφείς: Στήβεν Κλάιν,Ουίλιαμ Λάις,Ζακλίν Μποτερίλ,Σατ Τζάλυ

Κεφάλαια:
1. Εισαγωγή (όλο)
5. Η διαφήμιση και η ανάπτυξη των διαφημιστικών εταιριών (όλο)
9. Ύστερη νεωτερική καταναλωτική κοινωνία (όλο)
10. Τα μέσα επικοινωνίας στη διαμεσολαβημένη αγορά (σελ 384-387)
11. Διαφημιστικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών, παγκοσμιοποίηση και αναδιοργάνωση (όλο)
12. Δομή και διαφημιστικές εταιρίες, οι τάσεις στο διαφημιστικό σχεδιασμό (σελ 480-497)
17. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής (όλο)

4ο Εξάμηνο

1. Έρευνα Μάρκετινγκ

Βιβλίο: Έρευνα Μάρκετινγκ
Συγγραφείς: Ειρήνη Τηλικίδου

Κεφάλαια 1-8

Βιβλίο: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς
Συγγραφείς: Πέτρος Τομάρας

Το τέταρτο μέρος το οποίο αναφέρεται στην Έρευνα Αγοράς.

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους και τα δύο παραπάνω βιβλία (open book εξέταση), ο καθένας όμως το δικό του χωρίς να επιτρέπεται να τα ανταλλάσσουν, να ανταλλάσσουν σημειώματα, να μιλάνε και να συνεργάζονται. Κινητά κλειστά. 

2. Αγγλική Ορολογία

(Έχεις την ύλη; Επικοινώνησε στο ma11teiath@gmail.com)

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

3. Δημόσιες Σχέσεις

Βιβλίο: Δημόσιες Σχέσεις μια Τεχνική Επικοινωνίας
Συγγραφείς: Αρναούτογλου Ελευθερία, Ντουρουντάκης Μανώλης

Κεφάλαιο 2 (όλο)
Κεφάλαιο 3 (όλο)
Κεφάλαιο 6 (όλο)
Κεφάλαιο 10 (όλο
Κεφάλαιο 12 (όλο)
Κεφάλαιο 14(όλο) 

4. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Βιβλίο: Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Συγγραφείς: Πρόδρομος Ευθύμογλου

- Εισαγωγή
- Χρονική αξία του χρήματος και εφαρμογές
- Ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων: Δείκτες, πίνακας πηγών και χρήσεων κεφαλαίων
- Βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος: Νεκρό σημείο, ταμειακό πρόγραμμα
- Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης: Ταμειακός κύκλος, πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών με τη μέθοδο του ποσοστού
- Κεφαλαιακή δομή και κόστος κεφαλαίου

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

5. Σχεδιασμός Διαφημιστικών Μέσων

(Έχεις την ύλη; Επικοινώνησε στο ma11teiath@gmail.com)

6. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ερωτήσεις:

1) Έννοια και ορισμός υπηρεσιών
2) Μοντέλο Servuction
3) Χαρακτηριστικά υπηρεσιών
   α) Προβλήματα Μάρκετινγκ
   β) Αντιμετώπιση
4) Ταξινόμηση υπηρεσιών
5) Ποιότητα υπηρεσιών - Ποιότητα και ικανοποίηση
6) Ρόλος και σημασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
7) Περιπτώσεις και αιτίες συγκρούσεων που αφορούν στο προσωπικό επαφής (συνέπειες και αντιμετώπιση)
8) Εσωτερικό Μάρκετινγκ
   α) Μείγμα εσωτερικού Μάρκετινγκ
   β) Διαδικασία ανάπτυξης
9) Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
   α) Καινοτομικότητα
   β) Διαδικασία ανάπτυξης
10) Παράγοντες επιτυχίας νέων υπηρεσιών
11) Παράγοντες επηρεασμού της τιμολογιακής στρατηγικής της επιχείρησης - άμεσοι παράγοντες
12) Η τμηματοποίηση της αγοράς και στρατηγική τιμολόγησης
13) α) Ιδιαιτερότητες στην επικοινωνιακή προσπάθεια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
      β) Κρίσιμα συστατικά μιας πετυχημένης επικοινωνιακής καμπάνιας
14) Διαφορές βιομηχανικών και καταναλωτικών υπηρεσιών + γιατί είναι διαφορετικός ο ρόλος της διαφήμισης στις βιομηχανικές υπηρεσίες
15) Σχεδιασμός αποτελεσματικής στρατηγικής Μάρκετινγκ για βιομηχανικές υπηρεσίες

7. Πολιτική Επικοινωνία

Βιβλίο: Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία
Συγγραφείς: McNair Brian

Κεφάλαιο 1 (σελ 21-26 και 28-35)
Κεφάλαιο 2 (από 41- εως και 44)
Κεφάλαιο 3 (σελ 59- και 73)
Κεφάλαιο 6 (σελ 153- και 174)
Κεφάλαιο 7(σελ 198-και 236) 

5ο Εξάμηνο

1. Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας

Βιβλίο: Διαφήμιση
Συγγραφείς: Ζώτος Γεώργιος Χ.

Κεφάλαια:
5. Καθορισμός Διαφ. Προϋπολογισμού
6. Ενότητα: Τα στάδια του διαφημιστικού προγράμματος (σελ 140-142)
9. Η δημιουργική σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης
10. Εφαρμογή και υλοποίηση της δημιουργικής ιδέας (225-252)
11. Διαμόρφωση περιγράμματος
12. Διαμόρφωση διαφημιστικού κειμένου
13. Απεικόνιση διαφήμισης (ανάγνωση)
14. Διαδικασία επεξεργασίας πληροφορίας στη διαφήμιση (ανάγνωση)
16. Αποτελεσματικότητα (ανάγνωση)
17. Έλεγχος αποτελεσματικότητας
Παράρτημα περίληση brief

2. Τεχνική Πωλήσεων

Βιβλίο: Ψυχολογία Πωλήσεων
Συγγραφείς: Νίκος Α. Μαυρουλέας

Κεφ 2 (σελ 41-76)
Κεφ 4 (σελ 109-137)
Κεφ 5 (σελ 139-168)

3. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Βιβλίο: Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
Συγγραφείς: Πέτρος Τομάρας

Κεφάλαια 1 έως 12

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές µπορούν να έχουν µαζί τους τα βιβλία τους και τις σηµειώσεις τους (open book εξέταση), χωρίς να επιτρέπεται να τα ανταλλάσουν, να ανταλλάσουν σηµειώµατα, να µιλάνε και να συνεργάζονται. Κινητά κλειστά.

4. Τραπεζικό Μάρκετινγκ

Βιβλίο: Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Συγγραφείς: Πέτρος Τομάρας

Κεφάλαια 1 έως 12 (το 11 περιληπτικά)

Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές µπορούν να έχουν µαζί τους τα βιβλία τους και τις σηµειώσεις τους (open book εξέταση), χωρίς να επιτρέπεται να τα ανταλλάσουν, να ανταλλάσουν σηµειώµατα, να µιλάνε και να συνεργάζονται. Κινητά κλειστά. 

5. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Βιβλίο: Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010
Συγγραφείς: Turban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah

Σελίδες:

• 1-19
• 22-26
• 30-34
• 37
• 50-51
• 55-59
• 64-69
• 76
• 78
• 82
• 92-93
• 128-129
• 165-184
• 253-258
• 405-419
• 438-447
• 492-497
• 630-632
• 637-638

6. Κοινωνική Ψυχολογία

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ, ΟΜΑ∆ΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ HOGG & VAUGHAN (2010) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΑΝΤΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ΥΛΗ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

7. Δίκαιο Επιχειρήσεων

(Έχεις την ύλη; Επικοινώνησε στο ma11teiath@gmail.com)

6ο Εξάμηνο

1. Εφαρμογές Διαφήμισης με Η/Υ

Βιβλίο: Διαφήμιση Σχεδιασμός & Τεχνικές 2005
Συγγραφείς: Samson - Price,

Κεφ 1: σελ. 7-10
Κεφ 2: σελ. 25-31
Κεφ 3: σελ. 47-57
Κεφ 4: σελ. 69-82
Κεφ 5: σελ. 97-106
Κεφ 6: σελ. 126-131
Κεφ 7: σελ. 145-156
Κεφ 8: σελ. 171-179

2. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

Ερωτήσεις

1) τομεις που καλυπτονται απο το κρατος για την προστασια του καταναλωτη (σελ.5)
2) αναγκαια στοιχεια για την οριοθετηση της εννοιας " καταναλωτης" και τι συμπεριλαμβανει η εννοια αυτη;
3) η εννοια "προμηθευτης"(αρθρο 7ν.2251/1994) (σελ.131)
4) στοιχεια που λαμβανονται υποψη για την θεωρηση ενος προιοντος ως ασφαλους για την υγεια και την ασφαλεια του καταναλωτη (σελ.134)
5) η προστασια του καταναλωτη ως δεκτη διαφημιστικου μηνυματος ( σελ 184)
6) στοχοι συγκριτικης διαφημισης και τα πλεονεκτηματα αυτης
7) προυποθεσεις που πρεπει να πληρει η συγκριτικη διαφημιση για να αποτελει θεμιτη και μη απογουρευμενη μορφη διαφημισης(σελ.187)
8) αμεση διαφημιση-που ειναι επιτρεπτη ? (σελ.189-190)
9) τηλεοπτικη διαφημιση (σελ.190-196)
10) θεμιλιωδες αρχες εμπορικης πρακτικης (σελ. 201)
11) αθεμιτες, παραπληνιτικες εμπορικες πρακτικες-που θεωρειται παραπληνιτικη; (σελ.203)
12) εξοδικη προστασια καταναλωτη-Οργανα (αναφορικα)

3. Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ

Βιβλίο: Εφηρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ
Συγγραφείς: Πέτρος Τομάρας

Κεφάλαια 1-9 (το κεφάλαιο 8 περιληπτικά)

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους και τα βιβλία τους (open book εξέταση), ο καθένας όμως το δικό του χωρίς να επιτρέπεται να τα ανταλλάσσουν, να ανταλλάσσουν σημειώματα, να μιλάνε και να συνεργάζονται. Κινητά κλειστά.

4. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Ι

Βιβλίο: Αποτελεσματικό marketing για κερδοφόρες πωλήσεις
Συγγραφείς: Καζάζης Νίκος

Κεφάλαια:
Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ (4),
Η τμηματοποίηση της Αγοράς (7),
Ανταγωνισμός και Υπερανταγωνισμός (8),
Προϊόντα και Υπηρεσίες (12),
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (13)
και Το Πρόγραμμα Μάρκετινγκ (36).

Φυσικά, οι φοιτητές για τις θεματικές αυτές μπορούν να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε βιβλίο καλύπτει τα πεδία.

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

5. Διεθνές Μάνατζμεντ

Βιβλίο: Διεθνές Μάνατζμεντ - Πολυενθικές, Παγκοσμιοποίηση και Επιχειρηματική Ηθική
Συγγραφείς: Πατρινός Δημήτριος Θ.,Αναστασίου Αναστάσιος

Κεφάλαια:
1 - 3 - 4.14 έως 4.19 - 5.5, καθώς και τα Παραρτήματα No1, No4 και Νο8.

Φυσικά, οι φοιτητές για τις θεματικές αυτές μπορούν να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε βιβλίο καλύπτει τα πεδία.

6. Διεθνές Μάρκετινγκ

Βιβλίο: Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ
Συγγραφείς: Γ. Αυλωνίτης, Κ. Λυμπερόπουλος, Β. Τζαναβάρας

Κεφάλαια:
1 Εκτός των ενοτήτων 1.1 έως και 1.8
2 Όλο
3 Εκτός των ενοτήτων 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 και 3.2.6
4 Όλο
5 Όλο
6 Εκτός των ενοτήτων 6.3.2 και 6.4.2
7 Εκτός των ενοτήτων 7.5 και 7.6
8 Όλο
9 Εκτός της ενότητας 9.2.2
10 Όλο

7ο Εξάμηνο

1. Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ

Η ύλη του μαθήματος είναι το εξής αρχείο.

2. Σεμινάριο Τελειοφοίτων

(Έχεις την ύλη; Επικοινώνησε στο ma11teiath@gmail.com)

3. Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.ΜΑΥΡΟΥΛΕΑ ΚΕΦ. 1,2 3
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ MARKETING MANAGEMENT ΤΟΥ KOTLER -KELLER ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦ.18 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ MARKETING ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ν.ΚΑΖΑΖΗ ΚΕΦ.30 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ.

4. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ ΙΙ

Βιβλίο: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Συγγραφείς: Philip Kotler, Kevin Lane Keller

Κεφάλαια: 5, 8, 9, 10, 13, 17, 21, 22

Γι’ αυτές τις θεµατικές ενότητες (κεφάλαια), οι φοιτητές µπορούν να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε βιβλίο καλύπτει τα αντίστοιχα πεδία.

5. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Βιβλίο: Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες, 2006
Συγγραφείς: Σωτήρης Καρβούνης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

• Κεφάλαιο 2: σελ. 43-56
• Κεφάλαιο 3: σελ. 57-93
• Κεφάλαιο 7: σελ. 158-183

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

• Κεφάλαιο III: σελ. 298-343
• Κεφάλαιο Χ: σελ. 687-714 και 728-864

Κάνε κλικ για να εμφανίσεις την επιλογή Download για τις σημειώσεις

6. Εξειδικευμένη Αγγλική Ορολογία

(Έχεις την ύλη; Επικοινώνησε στο ma11teiath@gmail.com)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.