Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Anakoinwseis. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Anakoinwseis. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τροποποίηση προγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας (αρ. Απόφ. 13/27-03-2013), λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των συνεχιζόμενων καταλήψεων δεν έχουν διεξαχθεί μαθήματα για τουλάχιστον δύο (2) συνεχείς εβδομάδες στα περισσότερα Τμήματα των Σχολών και δεδομένου ότι σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 1187/01.02.2013 Πρόγραμμα Σπουδών, η λήξη του εαρινού εξαμήνου είναι στις 14.06.2013, ύστερα από συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα:

Παρατείνει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 κατά δύο (2) εβδομάδες και μέχρι 28.06.2013, με την επισήμανση ότι:

Αν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν έχουν συμπληρωθεί δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας όπως προβλέπεται από το νόμο, το εξάμηνο θεωρείται ως μη διδαχθέν και θα επαναληφθεί την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Σε περίπτωση που συμπληρωθούν δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας τροποποιεί το με αριθ. πρωτ. 1187/01.02.2013 πρόγραμμα σπουδών, ως εξής:

Πηγή: teiath.gr

Σχετικά με την παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Μία απόφαση η οποία φαίνεται να ισχύει για όλους τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και η οποία ήταν απαραίτητη καιρό τώρα, φαίνεται πως τελικά πάρθηκε.

Πηγή

Η Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συνεχίζει την αναστολή λειτουργίας έως και 22/03

Με νέα ανακοίνωση στην Κεντρική Σελίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποφάσισε τη συνέχεια της αναστολής λειτουργίας της και αυτή τη βδομάδα, έως και Παρασκευή 22/03. Ο λόγος είναι και πάλι για το Σχέδιο Αθηνά, για το οποίο πραγματοποιείται και όλη η διαμαρτυρία.


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  6ον
Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου
Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας

    Το Συμβούλιο της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας συνήλθε εκτάκτως σήμερα  19 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής, ύστερα από πρόσκληση του αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής κ. Γ. Πολυχρονόπουλου και υπό την προεδρία αυτού.
Παρόντες
1.     Γ. Πολυχρονόπουλος, Καθηγητής, αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής
2.     Σπ. Μπινιώρης, Καθηγητής, αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
3.     Στ. Βαρβαρέσος, Καθηγητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων
4.     Ανδρ. Κάβουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης
5.     Μ. Σαρρής, Καθηγητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
6.     Μ. Δενδρινός, Καθηγητής, αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
    Εκπρόσωπος φοιτητών δεν έχει ορισθεί ακόμα από τον Σπουδαστικό Σύλλογο της Σχολής, όπως έχει ζητηθεί με το αρ. πρ. Φ2/314/14.1.13 έγγραφο του Διευθυντή ΣΔΟ.
    Τα πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σχολής κ. Ν. Μαγγανιά, Διοικητική Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ.
    Διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 3ΒΙΙΙ παρ.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 5ΒΙΙΙ της Υ.Α. 1585/84 (ΦΕΚ 191) και η συνεδρίαση αρχίζει.
ΘΕΜΑ 1ον: Αναστολή λειτουργίας της Σχολής
    Το Συμβούλιο της Σχολής αφού έλαβε υπόψη:
1.      Το γεγονός ότι το σχέδιο «Αθηνά» καταργεί τα τρία (3) ιστορικά τμήματα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορίας & Διαφήμισης και Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και τα ενσωματώνει στο νέο τμήμα «Διοίκησης Επιχειρήσεων».
2.     Επειδή το σχέδιο Αθηνά δεν έλαβε υπόψη  του ούτε τα κριτήρια της ΑΔΙΠ ούτε ακόμη τα κριτήρια που το ίδιο θέτει.
3.     Επειδή τα όποια κριτήρια  που χρησιμοποιεί το σχέδιο Αθηνά εφαρμόζονται χωρίς κανένα αντικειμενικό τρόπο και αδιαφορούν για την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης.
4.     Επειδή πιστεύουμε ότι με τη μη αυτοδυναμία των τμημάτων ακυρώνεται η παραγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας  και η  πραγματική κάλυψη των αναγκών για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και της εθνικής ανάπτυξης.
5.     Επειδή με την πρόταση κατάργησης των Τμημάτων, παρά το γεγονός ότι πληρούν όλα τα κριτήρια, ακυρώνεται η  επιστημονική και η τεχνολογική προσπάθεια των τελευταίων 30 ετών για τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
6.     Επειδή  με την κατάργησή τους ακυρώνεται η παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία.
ο μ ό φ ω ν α     α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1.     Την αναστολή της λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας από την Τετάρτη 20.3.2013 έως & την Παρασκευή 22.3.2013.
2.     Να ζητήσει την άμεση συνάντηση του Συμβουλίου της Σχολής με τον Υπουργό Παιδείας
3.     Να δημοσιοποιήσει την απόφαση αυτή
    Άλλο θέμα δεν υπάρχει και στο σημείο αυτό λήγει η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό επικυρώθηκε αυθημερόν.
Ο Πρόεδρος                            Η Γραμματέας                                               Τα Μέλη

Γ. Πολυχρονόπουλος              Ν. Μαγγανιά                           Σπ. Μπινιώρης

                                                                                                Μ. Δενδρινός

                                                                                                Στ. Βαρβαρέσος

                                                                                                Ανδρ. Κάβουρα

                                                                                                Μ. Σαρρής                             

Η Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας αναστέλλει τη λειτουργία της λόγω Σχεδίου Αθηνά

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, όλη η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας αναστέλλει τη λειτουργία της από 12/03 έως 15/03.Τις μέρες αυτές δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  5ον
Συνεδρίαση Συμβουλίου
Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας

    Το Συμβούλιο της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ-Αθήνας συνήλθε σήμερα  11 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή της Σχολής κ. Γ. Γιαννακόπουλου και υπό την προεδρία αυτού.
Παρόντες
1.     Γ. Γιαννακόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής της Σχολής
2.     Γ. Πολυχρονόπουλος, Καθηγητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
3.     Στ. Βαρβαρέσος, Καθηγητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων
4.     Ανδρ. Κάβουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης
5.     Μ. Σαρρής, Καθηγητής, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
6.     Δ. Κυριάκη - Μάνεση, Καθηγήτρια, Προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
    Εκπρόσωπος φοιτητών δεν έχει ορισθεί ακόμα από τον Σπουδαστικό Σύλλογο της Σχολής, όπως έχει ζητηθεί με το αρ. πρ. Φ2/314/14.1.13 έγγραφο του Διευθυντή ΣΔΟ.
    Τα πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σχολής κ. Ν. Μαγγανιά, Διοικητική Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ.
    Διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 3ΒΙΙΙ παρ.3 σε συνδυασμό με το άρθρο 5ΒΙΙΙ της Υ.Α. 1585/84 (ΦΕΚ 191) και η συνεδρίαση αρχίζει.
ΘΕΜΑ 1ον: Αναστολή λειτουργίας της Σχολής
    Το Συμβούλιο της Σχολής αφού έλαβε υπόψη:
1.      Το γεγονός ότι το σχέδιο «Αθηνά» καταργεί τα τρία (3) ιστορικά τμήματα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εμπορίας & Διαφήμισης και Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και τα ενσωματώνει στο νέο τμήμα «Διοίκησης Επιχειρήσεων».
2.     Επειδή το σχέδιο Αθηνά δεν έλαβε υπόψη  του ούτε τα κριτήρια της ΑΔΙΠ ούτε ακόμη τα κριτήρια που το ίδιο θέτει.
3.     Επειδή τα όποια κριτήρια  που χρησιμοποιεί το σχέδιο Αθηνά εφαρμόζονται χωρίς κανένα αντικειμενικό τρόπο και αδιαφορούν για την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης.
4.     Επειδή πιστεύουμε ότι με τη μη αυτοδυναμία των τμημάτων ακυρώνεται η παραγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας  και η  πραγματική κάλυψη των αναγκών για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και της εθνικής ανάπτυξης.
5.     Επειδή με την πρόταση κατάργησης των Τμημάτων, παρά το γεγονός ότι πληρούν όλα τα κριτήρια, ακυρώνεται η  επιστημονική και η τεχνολογική προσπάθεια των τελευταίων 30 ετών για τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
6.     Επειδή  με την κατάργησή τους ακυρώνεται η παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία.
ο μ ό φ ω ν α     α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1.     Την αναστολή της λειτουργίας της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας από την Τρίτη 12.3.2013 έως την Παρασκευή 15.3.2013.
2.     Να ζητήσει την άμεση συνάντηση του Συμβουλίου της Σχολής με τον Υπουργό Παιδείας
3.     Να δημοσιοποιήσει την απόφαση αυτή
    Άλλο θέμα δεν υπάρχει και στο σημείο αυτό λήγει η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό επικυρώθηκε αυθημερόν.
Ο Πρόεδρος                            Η Γραμματέας                                               Τα Μέλη

Γ. Γιαννακόπουλος                 Ν. Μαγγανιά                           Γ. Πολυχρονόπουλος

                                                                                                Δ. Κυριάκη – Μάνεση

                                                                                                Στ. Βαρβαρέσος

                                                                                                Ανδρ. Κάβουρα                                 

Νέα παράταση για τις δηλώσεις των μαθημάτων έως και 13/03

Σύμφωνα με το estudy.teiath.gr, οι δηλώσεις των μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2012 - 2013 παίρνουν παράταση έως και Τετάρτη 13/03.
Ανανεώσεις εγγραφών/Δηλώσεις εαρινού εξαμήνου 2012-13 από Δευτέρα 25-02-2013 έως και Τετάρτη 13-03-2013 για όλα τα τμήματα

Αυτές είναι οι τελικές λίστες με τις εγγραφές για τα εργαστήρια

Οι τελικές λίστες με τις εγγραφές των σπουδαστών για όλα τα εργαστήρια αναρτήθηκαν στο επίσημο site του τμήματος.

Κάνε κλικ για να τις κατεβάσεις.
Για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, πρόβλημα, αλλαγή, εγγραφή, μετακίνηση κλπ., παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στους διδάσκοντες καθηγητές από Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 μέχρι και Παρασκευή 15 Μαρτίου.

Αποτελέσματα εγγραφών για τα εργαστήρια του Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013

Οι εγγραφές για τα εργαστήρια του Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 συνεχίζονται έως και 10/03 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο http://tsiaousis.gr/teiath2013/index.php.

Παρόλα αυτά, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για τις εγγραφές, έτσι ώστε οι σπουδαστές να γνωρίζουν σε ποιο τμήμα έχουν κάνει εγγραφή. Η λίστα βρίσκεται εδώ: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkb2trbGltaXN8Z3g6NDAyMjhkN2NlMmVlNmYxOA

Έχει δημιουργηθεί και μία δεύτερη λίστα για τους υπεράριθμους, όσους δηλαδή έκαναν εγγραφή αλλά οι θέσεις είχαν ήδη κλείσει στο τμήμα που διάλεξαν. Η λίστα αυτή βρίσκεται εδώ: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkb2trbGltaXN8Z3g6M2Y3ZWUyM2EyZGY0OTFiOQ και αν το όνομα σας βρίσκεται μέσα, τότε πρέπει να δηλώσετε ξανά το συγκεκριμένο εργαστήριο και έχετε προτεραιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Όσοι από εσάς βρίσκονται στη λίστα υπεράριθμων έχουν συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας να γραφτούν σε κάποιο τμήμα που έχει κενές θέσεις. Εγγραφές υπεράριθμων γίνονται κατόπιν επικοινωνίας (βλέπε επισυναπτόμενα αρχεία).
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νταλιάνη (kdal75@gmail.com) μέχρι το Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 18:00 προκειμένου να γραφτείτε σε τμήματα που έχουν διαθεσιμότητα. Εάν δεν αποστείλετε μήνυμα μέχρι την παραπάνω ώρα και ημέρα, χάνεται την σειρά προτεραιότητας.
Επίσης όσοι άλλοι δεν γράφτηκαν καθόλου παρακαλούνται επίσης να επικοινωνήσουν μέχρι Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 18:00

Έναρξη δηλώσεων συγγραμμάτων για τον Εύδοξο από 11/03

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για τον Εύδοξο θα μπορούν να πραγματοποιούνται στο διάστημα από 11/03 έως και 26/04.

Οι παραλαβές των συγγραμμάτων θα μπορούν να πραγματοποιούνται έως και 17/05.

Όπως γνωρίζετε, μπορείτε να δηλώσετε να πάρετε συγγράμματα μόνο για όσα μαθήματα έχετε δηλώσει να παρακολουθήσετε.

Πηγή: mycampus

Οι εγγραφές για τα εργαστήρια του Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 θα γίνουν ηλεκτρονικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το site του τμήματος μας, οι εγγραφές στο Εαρινό Εξάμηνο 2012 - 2013 θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Σύντομα θα βγει νέα ανακοίνωση για τη μέρα και ώρα που θα ανοίξουν οι εγγραφές, καθώς και για το site στο οποίο θα γίνουν. Μην αγχώνεστε λοιπόν.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013

Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα για το Εαρινό Εξάμηνο 2012 - 2013.

Κατεβάστε το από εδώ.

Υπενθυμίζεται πως τα μαθήματα ξεκινούν από 04/03, ενώ οι εγγραφές για τα εργαστήρια αναμένονται να γίνουν την εβδομάδα 04/03 - 10/03.

Ανακοίνωση για όσους σπουδαστές επιθυμούν να κάνουν την πρακτική άσκηση

Παρακάτω σας αντιγράφω το κείμενο όπως δημοσιεύτηκε στο ma.teiath.gr:
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο 2013 θα πρέπει:

1. Να κάνουν αίτηση επανεγγραφής στο εαρινό εξάμηνο
2. Να κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση στη γραμματεία
3. Να έχουν την βεβαίωση από την εταιρεία οτι τους δέχεται (εάν η πρακτική είναι από το ΤΕΙ δεν χρειάζεται βεβαίωση)
4. Να προσέρχονται στην κ.Αρναούτογλου τις εξής ημέρες και ώρες

ΔΕΥΤΕΡΑ (11/3/2013), 12-14
ΤΡΙΤΗ (12/3/2013), 12-14
ΤΕΤΑΡΤΗ (13/3/2013), 12-14

Παράταση ανανεώσεων εγγραφών για Εαρινό Εξάμηνο έως 10/03

Οι ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο των οποίων η προθεσμία έληγε κανονικά σήμερα, 01/03, πήραν παράταση έως και 10/03, οπότε μην αγχώνεστε.

Πηγή: teiath.gr

Ανανεώσεις εγγραφών για Εαρινό Εξάμηνο από 25/02 έως 01/03

Από αύριο, Δευτέρα 25/02, όλοι οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καλούνται να προβούν σε ανανεώσεις εγγραφών δηλώνοντας τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν το επόμενο εξάμηνο. Αυτά μπορεί να είναι από οποιοδήποτε εξάμηνο, πλην των Α', Γ' και Ε'.

Οι δηλώσεις γίνονται μέσα από το estudy.teiath.gr και θα διαρκέσουν έως και Παρασκευή 01/03. Στο διάστημα των εγγραφών, οι σπουδαστές μπορούν να τροποποιήσουν όσες φορές επιθυμούν τη δήλωση τους και οι ώρες των μαθημάτων δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 35 ώρες.

Update: Οι ανανεώσεις εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο των οποίων η προθεσμία έληγε κανονικά σήμερα, 01/03, πήραν παράταση έως και 10/03, οπότε μην αγχώνεστε.

Τροποποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ώρες γυμναστηρίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

Το Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι Αθήνας λειτουργεί τις ημέρες & ώρες:

Δευτέρα   10:00-14:00
Τρίτη   12:00-17:00
Τετάρτη   12:00-16:00
Πέμπτη   12:00-16:00
Παρασκευή   13:00-16:00

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή  & συμμετοχή των σπουδαστών, διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού στις αθλητικές δραστηριότητες είναι:
  1. Μια φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας)
  2. Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη που να βεβαιώνει την ικανότητα προς άθληση  (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο ιατρείο του Τ.Ε.Ι.-Α σχετικά με την λήψη ιατρικής βεβαίωσης). Απαραίτητα να αναφέρετε στη βεβαίωση ή ότι χορηγείται για το γυμναστήριο ή ο αναφερόμενος μπορεί να γυμνάζεται. Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης να μην υπερβαίνει τους 2 μήνες από την ημέρα κατάθεσής της. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό.
  3. Βεβαίωση σπουδών ή φωτοτυπία το φοιτητικό πάσο (για το έκτακτο προσωπικό απαιτείται αντίγραφο της σύμβασης εργασίας).
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στην οδό Μήλου απέναντι από το Τ.Ε.Ι.-Α (Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00-13:00).

Οι κάρτες άθλησης ανανεώνονται κάθε χρόνο με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γυμναστήριο 2105385163,      Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 2105385127

Παράταση παραλαβής συγγραμμάτων από Εύδοξο έως 25/01

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Εύδοξος, η Προθεσμία Παραλαβής Βιβλίων από τα Σημεία Διανομής πήρε παράταση δύο εβδομάδων.

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει όλα τα συγγράμματα τα οποία έχουν δηλώσει, μπορούν να το κάνουν έως και 25/01.

Υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις συγγραμμάτων έχουν κλείσει οριστικά.

Πηγή

Σχετικά με την εξέταση του εργαστηρίου Διοικητική Λογιστική

Εξαιτίας της παράτασης του χειμερινού εξαμήνου, η εξέταση για το εργαστήριο Διοικητική Λογιστική του Γ' Εξαμήνου θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Ιανουαρίου, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη.

Ο κάθε φοιτητής οφείλει να είναι παρών τη μέρα και ώρα που παρακολουθούσε το εργαστήριο για να εξεταστεί.

Παράταση του χειμερινού εξαμήνου έως 01/02

Ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας αναφέρει τα εξής:
Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την πολυήμερη αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος, το Συμβούλιο του Ιδρύματος στην αρ. 42/21-12-2012 συνεδρίασή του, ομόφωνα αποφάσισε την παράταση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2013.
Αυτό σημαίνει δηλαδή πως τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά έως και Παρασκευή 01/02, ενώ η εξεταστική αναμένεται να ξεκινήσει λογικά τη Δευτέρα 04/02.

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας βρίσκεται υπό κατάληψη από 18/12

Από χθες, 18/12, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας βρίσκεται υπό κατάληψη από το Διοικητικό Προσωπικό. Αφορμή στάθηκε η διαθεσιμότητα 22 Διοικητικών Υπαλλήλων του ιδρύματος στις 11/11. Να σας υπενθυμίσω πως για τον ίδιο λόγο είχε γίνει ξανά κατάληψη στις 13 και 14 Δεκέμβρη.

Έξω από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας βρίσκεται τοιχοκολλημένη η εξής ανακοίνωση, η οποία τραβήχτηκε από φοιτητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Όπως φαίνεται, υπάρχει διάθεση για να συνεχιστεί η κατάληψη έως και την Παρασκευή 21/12, δηλαδή δύο μέρες ακόμα, χωρίς να είναι όμως και σίγουρο.

Update: Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα είναι ανοικτό τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, 20 και 21 Δεκεμβρίου.


Ανανέωση της κάρτας σίτισης των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Στις 31-12-2012 λήγουν όλες οι κάρτες σίτισης.
Από 3-01-2013 ανανεώνονται όλες οι Κάρτες Σίτισης προσκομίζοντας οι σπουδαστές τα εξής δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου, θεωρημένο για τη γνησιότητά του
3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου θα προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας
4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή Φορολογικής Δήλωσης του 2012
5. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας 
6. Βεβαίωση σπουδών του ιδίου και βεβαίωση σπουδών από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής
7. Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας
8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία)
9. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα
10. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών
11. Οι σπουδαστές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα  με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του σπουδαστή
  • Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του σπουδαστή
  • Πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του σπουδαστή, θεωρημένη από Αστυν. Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Το εστιατόριο του ΤΕΙ-Α θα παραμείνει κλειστό από 24-12-2012 έως και 02-01-2013.